បទសម្ភាសន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA) ស្តីពីស្ថានការណ៍នយោបាយថ្មីនៅកម្ពុជា ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃ ០៥ មិថុនា ២០២២ កន្លងទៅនេះ (ភាគទី១) / Sam Rainsy's interview with Radio Free Asia (RFA) on the new political situation in Cambodia following the 05 June 2022 commune elections (Part 1)

ចែករំលែក ៖​

០៩ មិថុនា ២០២២ / 09 June 2022

បទសម្ភាសន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA) ស្តីពីស្ថានការណ៍នយោបាយថ្មីនៅកម្ពុជា ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃ ០៥ មិថុនា ២០២២ កន្លងទៅនេះ (ភាគទី១)។

Sam Rainsy's interview with Radio Free Asia (RFA) on the new political situation in Cambodia following the 05 June 2022 commune elections (Part 1).

In this first part of the interview, Sam Rainsy says that the political situation is much better than before the poll in that, with the emergence of a new opposition under the banner of the Candlelight Party or CDL. This opposition party scored 22% of the popular vote despite the election being rigged by a CPP-subservient electoral commission. The monopoly of power exercised by the CPP has been broken at the local level. The situation has also become clearer with CDL appearing as the only credible opposition party, gaining more than 2,100 commune councilor seats, while the third party, Funcinpec, got only 21 seats, just 1% of the CDL total. The score obtained by CDL puts it in a strong position to push for a reform of the electoral commission or NEC in order to ensure a more transparent poll at the national level in 2023.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោត ប្រកាសដោយ គ.ជ.ប. និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនអាចយកជាការ បានទេ / Sam Rainsy rejects election results proclaimed by NEC (*)
ការបង្ក្រាបកាន់តែសាហាវ មកលើគណបក្សប្រឆាំង បង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ ហ៊ុន សែន ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ / Cambodia’s Hun Sen Shows His Weakness With Post-election Repression
ហ៊ុន សែន បញ្ចុះអាយុ ដើម្បីក្រាញអំណាចបានមួយឆ្នាំទៀត / Hun Sen changes his date of birth to appear younger and stay longer in power.
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជាអ្នកបញ្ជា ឲ្យគេសម្លាប់ ពិសិដ្ឋ ពីលិកា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ / Hun Sen's wife, murderer Bun Rany presides over Cambodia's Bloody Red Cross
ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃ ៥ មិថុនា បានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធបក្សតែមួយ នៅកម្ពុជា / Cambodia’s Local Elections Have Ended Hun Sen’s One-Party System / Les élections locales du 5 juin ont mis fin au système de parti unique au Cambodge
Flag Counter