ថ្ងៃ​ទី២០​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​១៩៩១​ កាលពី ២៨ ឆ្នាំ​មុន​ រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ​ មុនថ្ងៃ​ដែលគូបដិបក្ខខ្មែរទាំងបួនភាគីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស​ សន្និសិទកាសែតមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេច​នរោត្តម​ សីហនុ​។ លោក​ស្រី​ ជូឡុង​ សូមូរ៉ា​ មានភារកិច្ចជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីក្នុងឱកាសនោះ។ / October 20, 1991​ 28 years ago, 3 days before the historic signing of the Paris peace accords, a press conference took place, chaired by then prince Norodom Sihanouk with the participation of the four warring Cambodian factions. Ms Tioulong Saumura was the MC of the event. 

ចែករំលែក ៖​

Flag Counter