ជីវប្រវត្តិវីរបុរស កូនខ្មែរ ការពារប្រទេសជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ចែករំលែក ៖​

៣០ តុលា ២០២២ / 30 October 2022 

សូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន និងជាទីនឹករលឹក យើងខ្ញុំព្រះករុណា យើងខ្ញុំ សូមប្រគេន ជូនពីជីវប្រវត្តិវីរបុរស កូនខ្មែរ ការពារប្រទេសជាតិ សាសនា មហាក្សត្រ៖  

លោកតា សម ញាន  

ឯកឧត្ដម សម សារី  

ឯកឧត្ដម សម រង្ស៊ី

 

Flag Counter