កំនាព្យសូត្រដោយលោក សម រង្ស៊ី៖ "មេឃខ្មៅងងឹត ទៅណាជួយគិត នាំគ្នាអុជទៀន បំភ្លឺខេមរា..."

ចែករំលែក ៖​

១៤ មករា ២០២៣ / 14 January 2023

មេឃខ្មៅងងឹត ទៅណាជួយគិត នាំគ្នាអុជទៀន បំភ្លឺខេមរា។

ខ្ញុំនៅស្មោះត្រង់ មិនព្រមបោះបង់ នាំគ្នាអុជទៀន ថ្វាយបង្គំព្រះ។

គំនិតខ្ញុំកើត កំណើតខ្ញុំមាន នាំគ្នាអុជទៀន សង្គ្រោះជាតិយើង។

Flag Counter