លោក សម រង្ស៊ី អំពាវនាវឲ្យខ្មែរគ្រប់រូប ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត ដោយរក្សាឧត្តមគតិដើមរបស់យើងដដែល ហើយកុំបារម្ភហួសហេតុ ពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោត / Sam Rainsy appeals to all Cambodians to go to vote while remaining true to ourselves.

ចែករំលែក ៖​

៣១ មករា ២០២៣ / 31 January 2023

Flag Counter