គ្មានចេះអ្វី ក្រៅពីតោងជើងខោឳ ដើម្បីឡើងតាមជើងខោឳ / Hun Manet's letter to his father shows his incompetence

ចែករំលែក ៖​

១២ មីនា ២០២៣ / 12 March 2023

គ្មានចេះអ្វី ក្រៅពីតោងជើងខោឳ ដើម្បីឡើងតាមជើងខោឳ

ដូច ហ៊ុន ម៉ាណែត ខ្លួនឯង បានសរសេរផ្ទាល់ដៃ ប្រាប់ទៅឪពុកគាត់ ប្រមាណ ២០ ឆ្នាំមុន គាត់បានចូលរៀនសាលាទាហាន នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសារតែការយោគយល់ និងការជម្រុញ ពីឪពុកគាត់ ហ៊ុន សែន ដែលមានឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាមេទ័ព។

នៅស្រុកគេ ហ៊ុន ម៉ាណែត ពេលចេញពីសាលានេះ ហើយបើគាត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំង គាត់អាចធ្វើត្រឹមតែទាហានសក្តិ ១ ប៉ុណ្ណោះ។ តែនៅស្រុកខ្មែរ ដោយសារតែឡើងតាមជើងខោឪពុកគាត់ ស្រាប់តែគាត់បានឡើងជាឧត្តមសេនីយ៍ ផ្កាយ ៣ ភ្លាមមួយរំពេច។

លិខិតលោក ហ៊ុន ម៉ាណែត នេះ មានបង្ហោះ លើទំព័រ Facebook លោក ហ៊ុន សែន។

Flag Counter