ការប្រឈមមុខគ្នារវាងលោក សម រង្ស៊ី និងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងពេលមហាបាតុកម្ម ១៥ កញ្ញា ២០១៣/ Face off between Phnom Penh police chief Chuon Sovan and Sam Rainsy during a mass demonstration Sep 15, 2013

ចែករំលែក ៖​

០១ សីហា ២០១៩ / 01 August 2019 

ខណៈដែលលោក សម រង្ស៊ី កំពុងដឹកនាំក្រុមបាតុករឆ្ពោះទៅព្រះអង្គដងកើ ដើម្បីបួងសួងសុំសុខសន្តិភាព លោក ជួន សុវណ្ណ ក៏បានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលមករារាំង។ ដោយប្រើម្រាមដៃចង្អុរទៅលោក សម រង្ស៊ី លោក ជួន សុវណ្ណ បានស្រែកថា៖ «ថយចេញឲ្យអស់! ឥឡូវបញ្ជាកម្លាំងថយចេញឲ្យអស់!»។

ថ្វីបើមានបញ្ជាបែបនេះក្ដី លោក សម រង្ស៊ី នៅតែបន្តដំណើរទៅដល់កន្លែងបួងសួង។

Finger pointing to Sam Rainsy, Chuon Sovan, Phnom Penh police chief, shouted : back off! The procession kept going to Preah Ang Dang ker praying place.

Source: lpjcambodge

Flag Counter