សមាជិកបក្សប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាប្រព័ន្ធ / Opposition Members Systematically Arrested

ចែករំលែក ៖​

០៨ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 08 November 2019

ចាប់តាំងពីខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ មេឃុំ ចៅសង្កាត់ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ខណ្ឌ ស្រុក ជាប់ឆ្នោត និងសកម្មជនរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន ៦៨ នាក់ហើយ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយគ្មានដីកាចាប់ខ្លួន និងបានឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន ដោយតុលាការនៃរបប ហ៊ុន សែន។

Since January 2019, 68 CNRP commune and district elected councilors and commune chiefs have been arrested without arrest warrants and put on pre-trial detention.

Charges:

Incitement to commit felony; defamation; discrediting courts’ decision and attacking Hun Sen on Fb.

As incitement : appealing the public to welcome the return of Sam Rainsy, a convict.

A commune chief and youth leader arrested for meeting leaders in Malaysia.

Mental torture:

Shaving head

Put in overcrowded cells next to latrines

Extortion :

To get a better space, families must pay up to $125 a month to prison guards

Family separation:

All are breadwinners. Families are now forced to find work in Thailand, can not make payments to MFIs, must stop their children’s education or leave young children with relatives.

Surveillance :

Active members are closely monitored by village , commune chiefs in collaboration with local police.

No fair trial:

All charged in absence of lawyer or in police custody over the legal limit of 48 hours without permission to contact family members or lawyer.

Chea Chiev, Chair of CNRP executive committee in Battambang province. Arrested November 6, 2019.
Heng Chansothy, Chair of CNRP executive committee in Porsenchey district, Phnom Penh. Arrested November 6, 2019.

Srey Chandara, CNRP activist in Toek Thlar Commune, Sen Sok district, Phnom Penh. Arrested November 6, 2019.

Nov Vichet, CNRP activist in Boeng Salang Commune, Tuol Kork district, Phnom Penh. Arrested November 5, 2019.

Hu Srea, CNRP activist in Koh Kong province. Arrested November 5, 2019.

Hem Nhudely, member of CNRP executive committee in Kaheng Commune, Somrong Tong district, Kampong Speu province. Arrested November 4, 2019.

Sat Pha, CNRP activist in Reussey Keo Commune, Reussey Keo district, Phnom Penh. Arrested November 4, 2019.
Chhuon Channy, member of CNRP executive committee in Rokar Thom Commune, Chbar Morn district, Kampong Speu province. Arrested October 30, 2019.

 

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
សម រង្ស៊ី ៖ យើងត្រូវឈប់ធ្វើទាសករហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារជញ្ជក់ឈាម / Sam Rainsy: "Let us no longer be the financial slaves of shark lending institutions"
Flag Counter