លោក សម រង្ស៊ី ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំង Ted Yoho / Sam Rainsy held meeting with US Congressman Ted Yoho

ចែករំលែក ៖​

១៩ កញ្ញា ២០១៩ / 19 September 2019

លោក សម រង្ស៊ី ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំង Ted Yoho នៅរដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន។

Sam Rainsy held meeting US with Congressman Ted Yoho on Capitol Hill, Washington DC.

Flag Counter