សម រង្ស៊ី ៖ "បើមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃ មិនអាចជួយរាស្ត្រទេ គួរតែដាក់រាជ្យទៅ កុំធ្វើជាស្តេចល្ខោន ឲ្យ ហ៊ុន សែន ប្រើ ដើម្បីលម្អរបបតិរច្ឆានរបស់គាត់"

ចែករំលែក ៖​

២១ កញ្ញា ២០១៩ / 21 September 2019

បើមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃ មិនអាចជួយរាស្ត្រទេ គួរតែដាក់រាជ្យទៅ កុំធ្វើជាស្តេចល្ខោន ឲ្យ ហ៊ុន សែន ប្រើ ដើម្បីលម្អរបបតិរច្ឆានរបស់គាត់។

If the current King cannot help alleviate the sufferings of the Cambodian people under the current dictatorship he should abdicate the throne so as to stop endorsing the destructive and inhumane Hun Sen regime.

Flag Counter