គណបក្សសង្គ្រោះជាតិស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស / CNRP welcomes the statement of UN High commissioner for Human Rights

ចែករំលែក ៖​

២២ កញ្ញា ២០១៩​ / 22 Sepember 2019

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស លោកស្រី Michelle Bachelet ក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំលើកទី ៤២ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។

The Cambodia National Rescue Party (CNRP) welcomes the statement of UN High commissioner for Human Rights Michelle Bachelet at the opening of the 42nd session of the UN Human Rights Council on the concerning situation with human rights in Cambodia.

Flag Counter