សុន្ទរកថាលោក សម រង្ស៊ី នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ / Speech of Sam Rainsy in Long Beach, California on 21 September 2019

ចែករំលែក ៖​

២២ កញ្ញា ២០១៩ / 22 September 2019

សុន្ទរកថា លោក សម រង្ស៊ី ក្នុងវេទិការសាធារណៈ «អបអរសាទរមាតុភូមិនិវត្ត៍លោក សម រង្ស៊ី និងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ០៩​ វិច្ឆិកា ២០១៩» នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។

Speech of Sam Rainsy at a public forum held in Long Beach, California on 21 September 2019 on the subject of his return together with CNRP leaders to the motherland Scheduled on November 9, 2019.

 

Flag Counter