ការគ្រប់គ្រងមិនល្អ នាំមកនូវភាពក្រីក្រ / Bad governance and poverty

ចែករំលែក ៖​

អភិបាលកិច្ចដ៏អាក្រក់ ក្រោមរបប ហ៊ុន សែន ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេស យុវជន ពិបាករកការងារធ្វើ, បើមានការងារធ្វើ ទទួលបានប្រាក់ខែតិចតួច ហើយការងារនោះ ក៏អាចបាត់បង់យ៉ាងងាយថែមទៀត។ 

ប្រទេសកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់ ហ៊ុន សែន ជាប្រទេសមួយដ៏ពុករលួយជាងគេក្នុងពិភពលោក ហើយក៏ជាប្រទេសមួយដ៏ក្រីក្រជាងគេផងដែរ។ អំពើពុករលួយ របស់អ្នកដឹកនាំ នាំមកនូវភាពក្រីក្រ សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រ។ នេះជាច្បាប់ធម្មជាតិ ដែលមិនអាចប្រកែកបាន។

គំនិតទាំងអស់ខាងលើនេះ ត្រូវបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយ ក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំ ជាភាសាអង់គ្លេស ខាងក្រោមនេះ ដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ។

EUROPEAN SANCTIONS AS A RESPONSE TO CAMBODIA'S TOTALITARIAN DRIFT

Since 2001 Cambodia has benefited from an exceptional trading advantage, granted by the European Union thanks to an initiative known as “Everything But Arms” (EBA). This provides the possibility of exporting to Europe without quotas or customs duties. The advantage was given to a group of countries in the process of development and transition towards democracy. The intention of the European Commission was to help “least developed countries” to escape from poverty but also – a parallel, mandatory, criteria – to progress on the path to democracy and respect for human rights. 

Since its creation, the EBA programme has proved vital for Cambodia, whose economy is based on the export-oriented clothing industry (40% of GDP and 60% of exports). The European Union buys 40% of the clothes produced in Cambodia, through leading international brands. 

In September, the European Union decided to start the process of suspending Cambodia’s EBA participation because of the totalitarian drift of the Phnom Penh regime. Under the leadership of Prime Minister Hun Sen – a former Khmer Rouge member who has been in power since 1985 – the only opposition party in parliament, the CNRP, was arbitrarily dissolved in late 2017 and its leader, Kem Sokha, arrested, while civil society organizations and the independent media were shut down. This set the scene for rigged elections in July 2018, with 100% of seats in the National Assembly being won by the ruling party. Such a result demonstrates the return to a Communist-style, single-party system which the Paris Accords of 1991 intended to banish. 

This totalitarian drift violates the conditions to benefit from EBA, and obliged the European Union to punish the Phnom Penh regime by suspending it. But this suspension will only be effective after a delay of 12 months, giving time to Mr Hun Sen – supposing that he has the political will – to return to the path of democracy. 

Beyond applying pressure for the respect of democratic principles and human rights, this threatened European sanction could kill two birds with one stone by also triggering healthy economic reforms through better governance. Cambodia is, according to Transparency International, one of the most corrupt countries in the world and, according to the World Bank, one of the poorest. The correlation between corrupt governance and poverty no longer needs to be demonstrated; the former leads directly to the latter. 

The most flagrant poor governance doesn’t just lie in the systematic pillage of national wealth by an elite which clings to power indefinitely. It also consists in poor strategic decisions taken by irresponsible leaders who are incapable of a clear and coherent vision for the future of their country. 

The weight of the clothing industry in Cambodia and the country’s dependence on this single industry are a striking example of this poor governance. Since the start of the process of globalization and the return of peace in the 1990s, an industrial revolution has taken place in Cambodia, driven by this clothing industry characterized by low added value and low salaries (the basic salary of a Cambodian worker is currently US$170 per month). But over the last 20 to 25 years, instead of using this clothing industry as a basis from which to diversify the economy towards higher added-value industries, the regime has allowed the national economy to become ever more dependent on a single industry. This negligence has aggravated Cambodia’s relative poverty compared to neighbouring countries. 

Worse, productivity within this clothing industry remains very low, meaning Cambodia can’t compete internationally without the commercial advantages provided by the European Union. Weak productivity itself reflects poor governance in the form of dilapidated public and social services, notably in health, education and professional training. Cambodia’s lack of industrial competitivity results from the corruption and negligence lamented by investors, who are faced with poor road and port infrastructure, administrative costs that include bribes to be paid at every level, exorbitant prices for state-supplied electricity, and so on. 

If, to be able to survive, Cambodia’s clothing industry, a pillar of the national economy, must rely indefinitely on European trading advantages to resist competition from others who lack them, then the European Union will be subsidising and financially rewarding, through the trading system, the corruption and poor governance of a reviled regime. 

This raises the question of the effectiveness of international aid, which starts from good intentions, but has perverse effects which may do the recipient country more harm than good by helping to maintain anachronistic structures. 

Faced with Hun Sen who is holding his people hostage as part of a campaign to emotionally blackmail the international community, Europe must hold firm. The dictator has feet of clay and his days are numbered in the absence of imperative and urgent reforms. 

Sam Rainsy
Former leader of parliamentary opposition
Former minister of finance

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter