ក្នុងវិបត្តិសព្វថ្ងៃ នៅកម្ពុជា ហ៊ុន សែន ភ្លាត់ស្នៀតពីរយ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យរបបគាត់ ដល់ទីបញ្ចប់របស់វា / In the current crisis in Cambodia Hun Sen has made two big mistakes which are bringing his regime to an end

ចែករំលែក ៖​

៣០ កញ្ញា ២០១៩ / 30 September 2019

ក្នុងវិបត្តិសព្វថ្ងៃ នៅកម្ពុជា ហ៊ុន សែន ភ្លាត់ស្នៀតពីរយ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យរបបគាត់ ដល់ទីបញ្ចប់របស់វា។

In the current crisis in Cambodia Hun Sen has made two big mistakes which are bringing his regime to an end: his destroying democracy in our country and his supporting China's expansionist policy. The Cambodian conflict is being internationalised.

(កិច្ចប្រជុំសាធារណៈ រៀបចំដោយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ ប្រទេសកាណាដា)។ (CNRP public meeting in Montreal, Canada).

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter