ជនជាតិខ្មែរ នៅប្រទេសកាណាដា យ៉ាងច្រើនកុះករ គាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍លោក សម រង្ស៊ី និងការបង្កើតមូលនិធិពិសេស ដើម្បីផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិ​

ចែករំលែក ៖​

០១ តុលា ២០១៩ / 01 October 2019 - Sam Rainsy in Canada (*)

ជនជាតិខ្មែរ នៅទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ ប្រទេសកាណាដា យ៉ាងច្រើនកុះករ គាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍លោក សម រង្ស៊ី ដែលបានបញ្ជាក់ពីការបង្កើតមូលនិធិពិសេស ដើម្បីផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិ ដែលនឹងចេញមុខមកការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលអមដំណើរលោក សម រង្ស៊ី ថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩។

(*) Many Cambodian Canadians came to welcome Sam Rainsy in Montreal last Sunday. They generously contributed to the Special Fund to financially support the patriotic armed forces who will defect from the Hun Sen regime to stand with the uprising people on 9 November 2019.

Flag Counter