គួរឲ្យតក់ស្លុត! ជនក្បត់ជាតិ ហ៊ុន សែន បាននាំជនជាតិចិនមកប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីវាយកម្ទេចផ្ទះសម្បែងជនជាតិខ្មែរ ក្នុងគោលបំណងប្លន់ដីធ្លី ពីពួកយើងដែលជាម្ចាស់ស្រុក / Revolting! Hun Sen-sponsored Chinese companies are destroying homes of Cambodian farmers to steal their land

ចែករំលែក ៖​

០៣ តុលា ២០១៩ / 03 October 2019

គួរឲ្យតក់ស្លុត! Revolting! (*)

ជនក្បត់ជាតិ ហ៊ុន សែន បាននាំជនជាតិចិនមកប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីវាយកម្ទេចផ្ទះសម្បែងជនជាតិខ្មែរ ក្នុងគោលបំណងប្លន់ដីធ្លី ពីពួកយើងដែលជាម្ចាស់ស្រុក។

(*) Hun Sen-sponsored Chinese companies are destroying homes of Cambodian farmers to steal their land.

Flag Counter