លោក កឹម សុខា នៅតែស្មោះត្រង់ជានិច្ច ជាមួយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងជាមួយលោក សម រង្ស៊ី ទោះជា ហ៊ុន សែន ចង់បំបែកថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយ / Kem Sokha remains loyal to the CNRP and to Sam Rainsy despite Hun Sen's attempt to divide the CNRP leadership

ចែករំលែក ៖​

១៩ តុលា ២០១៩ / 19 October 2019 - Kem Sokha's position (*)

លោក កឹម សុខា នៅតែស្មោះត្រង់ជានិច្ច ជាមួយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងជាមួយលោក សម រង្ស៊ី ទោះជា ហ៊ុន សែន ចង់បំបែកថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយ។ កឹម សុខា និង សម រង្ស៊ី នៅតែជាមនុស្សតែមួយ ដើម្បីរំដោះប្រទេសកម្ពុជា ពីត្រកូល ហ៊ុន សែន ឲ្យទាល់តែបាន។

(*) Kem Sokha remains loyal to the CNRP and to Sam Rainsy despite Hun Sen's attempt to divide the CNRP leadership. Kem Sokha and Sam Rainsy remains as one in order to free Cambodia from the Hun family.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter