សម រង្ស៊ី ៖ "ខ្ញុំនឹងរកមធ្យោបាយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទាល់តែបាន" ​/ Sam Rainsy : "I will find a way back into Cambodia, no matter what"

ចែករំលែក ៖​

០៤ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 04 November 2019

០៥ ថ្ងៃ មុនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ខាងមុខនេះ លោក សម រង្ស៊ី បញ្ជាក់ពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងពីគម្រោងរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូល អាចរស់នៅបានយ៉ាងរុងរឿង និងសម្បូរសប្បាយទាំងអស់គ្នា។

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
សម រង្ស៊ី ៖ យើងត្រូវឈប់ធ្វើទាសករហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារជញ្ជក់ឈាម / Sam Rainsy: "Let us no longer be the financial slaves of shark lending institutions"
Flag Counter