សម រង្ស៊ី ៖ "ខ្ញុំនឹងរកមធ្យោបាយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទាល់តែបាន" ​/ Sam Rainsy : "I will find a way back into Cambodia, no matter what"

ចែករំលែក ៖​

០៤ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 04 November 2019

០៥ ថ្ងៃ មុនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ខាងមុខនេះ លោក សម រង្ស៊ី បញ្ជាក់ពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងពីគម្រោងរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូល អាចរស់នៅបានយ៉ាងរុងរឿង និងសម្បូរសប្បាយទាំងអស់គ្នា។

Flag Counter