សេចក្តីអំពាវនាវចុងក្រោយរបស់លោក សម រង្ស៊ី ទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ មុនពេលលោកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ / Sam Rainsy's last address to the Cambodian people before his arrival in Cambodia on November 9, 2019

ចែករំលែក ៖​

០៥ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 05 November 2019 - Sam Rainsy's last address to the Cambodian people before his repatriation (*)

០៤ ថ្ងៃ មុនពេលទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ខាងមុខនេះ លោក សម រង្ស៊ី ធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវជាចុងក្រោយ សូមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន គ្រប់ខេត្តក្រុង មានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរ រួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយ ដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិយើង ពីរបបផ្តាច់ការ និងបំផ្លាញជាតិ ដឹកនាំដោយជនក្បត់ជាតិ ហ៊ុន សែន។

(*) Four days before his arrival in Cambodia scheduled for November 9, Sam Rainsy denounces the illegal Hun Sen regime which has stolen power from the people through fake elections. Hun Sen is not only an usurper but also a national traitor working against our country's interests. We have to bring down this destructive regime which is now associated with China's colonialism on Cambodia.

 

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
សម រង្ស៊ី ៖ យើងត្រូវឈប់ធ្វើទាសករហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារជញ្ជក់ឈាម / Sam Rainsy: "Let us no longer be the financial slaves of shark lending institutions"
Flag Counter