លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ដែលគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ / Sam Rainsy addresses the Cambodian people who support the CNRP

ចែករំលែក ៖​

០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 09 November 2019

Flag Counter