សារលោក សម រង្ស៊ី ជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ដែលគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ / Sam Rainsy's message to the Cambodian people who support the CNRP

ចែករំលែក ៖​

១១ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 11 November 2019 - Interview with RFA 

 

Flag Counter