ហ៊ុន សែន មិនអាចបោកបញ្ឆោត ដូណាល់ ត្រាំ បានទេ / Hun Sen cannot fool Donald Trump

ចែករំលែក ៖​

២៨ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 28 November 2019

Flag Counter