តម្លៃកសិផលកាន់តែធ្លាក់ចុះ ហើយជីវភាពកសិករកាន់តែដុនដាប ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបចំយន្តការទ្រទ្រង់តម្លៃស្រូវ អង្ករ ពោត សណ្តែក ដំឡូង -ល- ដូចខ្ញុំបានស្នើតាំងពីយូរឆ្នាំមកហើយ / Farm products prices are plummeting and farmers' living conditions are worsening because the government has not set up any mechanism to support prices for rice, maize, beans, cassava, etc. and has not implemented any real and clear agricultural policy as I suggested many years ago

ចែករំលែក ៖​

១៨ សីហា ២០០៩ / August 18, 2009

បទអន្តរាគមន៍របស់លោក សម រង្ស៊ី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាជាតិ កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០0៩ លើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ស្ដីពី កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន។ Sam Rainsy addressed National Assembly meeting on draft law on Asean Trade in Goods Agreement on August 18, 2009.

Flag Counter