ហ៊ុន សែន បានរៀបចំខ្សែក្រវ៉ាត់ បីជាន់ ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យ សម រង្ស៊ី វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩​ / Hun Sen set up three concentric barriers to prevent Sam Rainsy from returning to Cambodia on 09 November 2019

ចែករំលែក ៖​

០៨ ធ្នូ ២០១៩ / 08 December 2019

ហ៊ុន សែន បានរៀបចំខ្សែក្រវ៉ាត់ បីជាន់ ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យ សម រង្ស៊ី វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩។ 

Hun Sen set up three concentric barriers to prevent Sam Rainsy from returning to Cambodia on 09 November 2019: forbidding all airline companies from carrying Sam Rainsy, begging the Thai government -- which complied -- not to let Sam Rainsy cross Thailand's territory, and deploying exceptional armed forces to block Sam Rainsy's entry at all border checkpoints.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
បទសម្ភាសន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយអាស៊ីសេរី ស្ដីពី ភាពទាល់ច្រក នៃនយោបាយបំផ្លាញជាតិ និងជញ្ជក់ឈាមរាស្ត្រ ដឹកនាំដោយ ហ៊ុន សែន / In a live interview with Radio Free Asia (RFA) today Sam Rainsy elaborate on the failure facing Hun Sen's corrupt and destructive economic policy.
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
Flag Counter