លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងទៅកាន់លោក ហ៊ុន សែន អំពីការកាត់ទោសលោក កឹម សុខា / SAM RAINSY'S PERSONAL MESSAGE TO HUN SEN ABOUT KEM SOKHA'S TREASON TRIAL / MESSAGE PERSONNEL DE SAM RAINSY A HUN SEN A PROPOS DU PROCÈS DE KEM SOKHA POUR TRAHISON

ចែករំលែក ៖​

១៧ មករា ២០២០ / 17 January 2020 - Sam Rainsy's personal message to Hun Sen (*)

លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងទៅកាន់លោក ហ៊ុន សែន អំពីការកាត់ទោសលោក កឹម សុខា។

(*) SAM RAINSY'S PERSONAL MESSAGE TO HUN SEN ABOUT KEM SOKHA'S TREASON TRIAL
You should ask the Phnom Penh court to prosecute me instead of Kem Sokha. As leader of the CNRP until 2017, I offer to take the place of Kem Sokha as the accused before the Phnom Penh court in the case concerning "treason with collusion with foreign countries and agents". All the claims made against Kem Sokha concern the period before 2017 and fall under my responsibility as leader of the CNRP. As the court in Phnom Penh seems to be having trouble finding evidence against Kem Sokha – nothing more than a photo of Kem Sokha's family eating a meal with a white person – I accept to present myself of my own free will before this court with much more convincing evidence, such as the series of attached photos showing me “plotting” with highly placed foreign agents to provoke political change in Cambodia, actions which could be characterized as “treason.”

MESSAGE PERSONNEL DE SAM RAINSY A HUN SEN A PROPOS DU PROCÈS DE KEM SOKHA POUR TRAHISON
En tant que président du CNRP jusqu'en 2017, j'offre de prendre la place de Kem Sokha comme accusé devant le tribunal de Phnom Penh dans le procès qui lui est fait pour "trahison avec collusion avec des pays et agents étrangers". Tous les faits reprochés à Kem Sokha étant antérieurs à 2017, relèvent de ma responsabilité de président du CNRP. Comme le tribunal de Phnom Penh semble avoir du mal à trouver des preuves contre Kem Sokha -- n'ayant rien trouvé de mieux qu'une photo de Kem Sokha et sa famille prenant un repas avec un homme de race blanche -- j'accepte de me présenter de mon plein gré devant ce tribunal avec des preuves beaucoup plus convaincantes comme la série de photos ci-jointes me montrant "comploter" avec des agents étrangers haut placés pour provoquer un changement politique au Cambodge, autant d'actes qui peuvent relever de "trahison".

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter