លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងទៅកាន់លោក ហ៊ុន សែន អំពីការកាត់ទោសលោក កឹម សុខា / SAM RAINSY'S PERSONAL MESSAGE TO HUN SEN ABOUT KEM SOKHA'S TREASON TRIAL / MESSAGE PERSONNEL DE SAM RAINSY A HUN SEN A PROPOS DU PROCÈS DE KEM SOKHA POUR TRAHISON

ចែករំលែក ៖​

១៧ មករា ២០២០ / 17 January 2020 - Sam Rainsy's personal message to Hun Sen (*)

លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងទៅកាន់លោក ហ៊ុន សែន អំពីការកាត់ទោសលោក កឹម សុខា។

(*) SAM RAINSY'S PERSONAL MESSAGE TO HUN SEN ABOUT KEM SOKHA'S TREASON TRIAL
You should ask the Phnom Penh court to prosecute me instead of Kem Sokha. As leader of the CNRP until 2017, I offer to take the place of Kem Sokha as the accused before the Phnom Penh court in the case concerning "treason with collusion with foreign countries and agents". All the claims made against Kem Sokha concern the period before 2017 and fall under my responsibility as leader of the CNRP. As the court in Phnom Penh seems to be having trouble finding evidence against Kem Sokha – nothing more than a photo of Kem Sokha's family eating a meal with a white person – I accept to present myself of my own free will before this court with much more convincing evidence, such as the series of attached photos showing me “plotting” with highly placed foreign agents to provoke political change in Cambodia, actions which could be characterized as “treason.”

MESSAGE PERSONNEL DE SAM RAINSY A HUN SEN A PROPOS DU PROCÈS DE KEM SOKHA POUR TRAHISON
En tant que président du CNRP jusqu'en 2017, j'offre de prendre la place de Kem Sokha comme accusé devant le tribunal de Phnom Penh dans le procès qui lui est fait pour "trahison avec collusion avec des pays et agents étrangers". Tous les faits reprochés à Kem Sokha étant antérieurs à 2017, relèvent de ma responsabilité de président du CNRP. Comme le tribunal de Phnom Penh semble avoir du mal à trouver des preuves contre Kem Sokha -- n'ayant rien trouvé de mieux qu'une photo de Kem Sokha et sa famille prenant un repas avec un homme de race blanche -- j'accepte de me présenter de mon plein gré devant ce tribunal avec des preuves beaucoup plus convaincantes comme la série de photos ci-jointes me montrant "comploter" avec des agents étrangers haut placés pour provoquer un changement politique au Cambodge, autant d'actes qui peuvent relever de "trahison".

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លោក ហ៊ុន សែន ទើបតែបានប្តឹងលោក សម រង្ស៊ី នៅចំពោះមុខតុលាការបារាំង ពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់ ដែលលោក សម រង្ស៊ី បានលាតត្រដាង / Hun Sen has just filed a defamation lawsuit against Sam Rainsy before the French court
លោក សម រង្ស៊ី ព្រួយបារម្ភថាលោក ហ៊ុន សែន ប៉ុនប៉ងបិទបាំងព័ត៌មានស្តីពីមេរោគវីរុសកូរ៉ូណា (COVID-19) ដូចដែលគាត់បានបិទបាំងព័ត៌មាន ស្តីពីជំងឺគ្រុនចាញ់ កាលពីជំនាន់ផែនការ ក៥ អញ្ចឹងដែរ​ / Sam Rainsy is concerned that Hun Sen is trying to cover up the spreading of Covid-19 virus in Cambodia the same way he covered up the spreading of Malaria among forced khmer recruits during the K5 operation in the 80’s.
អត្ថបទ​មួយក្នុងទស្សនាវត្ដី​ The Geopolitics ៖​ ក្នុង​បណ្ដាញ​ការពារ វីរុសកូរ៉ូណា(Covid-19) កម្ពុជា​ ជាកងច្រវ៉ាក់ខ្សោយបំផុតក្នុងពិភពលោក​ / The Geopolitics : Cambodia is the weakest link in global fight against .
លោកស្រី មូរ សុខហួរ ៖ "យើងអាចបាន​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ EBA ១០០%​ មកវិញ បើលោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ និងសិទ្ធិមនុស្ស។​" / Ms Mu Sochua, CNRP Vice President : We could still recover the full EBA rights if Hun Sen walk back the democracy path.
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅតែរស់រវើក ជានិច្ច / CNRP remains a vibrant party
Flag Counter