ហ៊ុន សែន ទាល់ច្រកអំពីករណី កឹម សុខា / Hun Sen lost in Kem Sokha's case (*)

ចែករំលែក ៖​

២០ មករា ២០២០ / 20 January 2020 - Hun Sen lost in Kem Sokha's case (*)

ហ៊ុន សែន ទាល់ច្រកអំពីករណី កឹម សុខា
ហ៊ុន សែន ជាប់អន្ទាក់ខ្លួនឯង ក្នុងការកាត់ទោស កឹម សុខា គឺធ្វើឲ្យគាត់ទាល់ច្រក ដោយទៅមុខក៏មិនរួច ថយក្រោយក៏មិនរួច ៖
- ទៅមុនមិនរួច ពីព្រោះមិនអាចរកភស្តុតាងអ្វីពិតប្រាកដ ដែលបង្ហាញថា កឹម សុខា ក្បត់ជាតិមែន។
- ថយក្រោយមិនរួច ពីព្រោះបើត្រូវទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើ កឹម សុខា មានន័យថា ត្រូវតែបើកផ្លូវឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញ ពីព្រោះ ហ៊ុន សែន បានរំលាយគណបក្សនេះ កាលពីឆ្នាំ ២០១៧ ដោយឈរលើការចោទប្រកាន់ដ៏រវើរវាយ គ្មានមូលដ្ឋាន មកលើប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។ ក្នុងការថយក្រោយវិញនេះ ហ៊ុន សែន ត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញ ហើយពេលនោះ គណបក្ស ហ៊ុន សែន នឹងចាញ់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដូចកាលពីឆ្នាំ ២០១៣ បើគ្មានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោត។

(*) HUN SEN CAN'T SQUARE THE CIRCLE OF KEM SOKHA'S CASE
Hun Sen is trapped in Kem Sokha's trial in that he cannot move forward because there is no serious evidence of "treason" against the accused and he cannot go back either because dropping the charges against Kem Sokha would mean he would have to reinstate the CNRP -- whose dissolution in 2017 was based on the spurious allegations against the CNRP president -- and to organise new elections, which he would lose to the CNRP as he nearly did in 2013.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
សម រង្ស៊ី ៖ យើងត្រូវឈប់ធ្វើទាសករហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារជញ្ជក់ឈាម / Sam Rainsy: "Let us no longer be the financial slaves of shark lending institutions"
Flag Counter