ជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ថ្ងៃ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ មាន ៥ ចំណុច / Five-point victory for Cambodian democratic forces on 09 November 2019

ចែករំលែក ៖​

០២ កុម្ភៈ ២០២០ / 02 February 2020 - ជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ថ្ងៃ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ មាន ៥ ចំណុច។ / Five-point victory for Cambodian democratic forces on 09 November 2019.

(សុន្ទរកថាលោក សម រង្ស៊ី នៅក្នុងវេទិការសាធារណៈ រៀបចំដោយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។ / Speech of Sam Rainsy at a public forum of CNRP held in Stockton, California on February​ 01, 2020.)

 

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter