ក្រុម​ប្រឹក្សា​សេរី​និយម និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​អាស៊ី (CALD) ហៅលោកស្រី ជូឡុង សូមូរ៉ា ថាជាសសរទ្រូងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា!

ចែករំលែក ៖​

០៦​ មេសា ២០១៩ / 06 April 2019

តំណាងរាស្ត្រខ្មែរ ជូឡុង សូមួរ៉ា (រូបស្ដាំ) ក្នុងឋានៈជាប្រធាន នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ របស់សហភាពអន្តរសភា (IPU) (IPU) ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ ហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្ម (កិច្ចប្រជុំ នៅទីក្រុងដាកា/Dhaka ប្រទេសបង់ក្លាដេស/Bangladesh ថ្ងៃ ០៥ មេសា ២០១៧)។ 

ក្រុម​ប្រឹក្សា​សេរី​និយម និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​អាស៊ី (CALD) ហៅលោកស្រី ជូឡុង សូមូរ៉ា ថាជាសសរទ្រូងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា។

Council of Asian Liberals and Democrats calls Saumura Tioulong as Cambodia's pillar of democracy. 

Source: Council of Asian Liberals and Democrat
https://www.facebook.com/watch/?v=307930889898655

Flag Counter