សុន្ទរកថាលោក សម រង្ស៊ី នៅចំពោះមុខពលករ និងយុវជនខ្មែររាប់ពាន់នាក់ នៅទីក្រុងក្វាងយូ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ចែករំលែក ៖​

២០ មេសា ២០១៩ / 20 April 2019 - Sam Rainsy's speech in Korea (*)

សុន្ទរកថាលោក សម រង្ស៊ី នៅចំពោះមុខពលករ និងយុវជនខ្មែររាប់ពាន់នាក់ នៅទីក្រុងក្វាងយូ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។ បន្ទាប់មក លោក សម រង្ស៊ី បានទទួលពានរង្វាន់ជាជើងឯកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ដែលផ្តល់ឲ្យដោយអង្គការកូរ៉េឈ្មោះ វេទិកាសិទ្ធិមនុស្ស និងសន្តិភាព អាស៊ី ។

(*) Sam Rainsy's speech in Kwangju, South Korea, in front of thousands of Cambodian migrant workers. On that occasion Sam Rainsy was awarded the prize "Champion of Democracy in Cambodia" by the Asia Human Rights and Peace Forum.

Flag Counter