លោក សម រង្ស៊ី ប្រាប់ទៅលោក ហ៊ុន សែន ថាឲ្យឈប់លេងបាយឡុកបាយឡទៅ ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ / Sam Rainsy to Hun Sen: «stop playing childish games and devise a practical, specific and massive economic rescue plan to help the Cambodian people who is now facing a grave crisis».

ចែករំលែក ៖​

០៨ កក្កដា ២០២០ / 08 July 2020 - Cambodia must end usurious interest rates (*)

លោក សម រង្ស៊ី ប្រាប់ទៅលោក ហ៊ុន សែន ថាឲ្យឈប់លេងបាយឡុកបាយឡទៅ ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក សម រង្ស៊ី ស្នើឲ្យមានវិធានការជាក់ស្តែង ចំមុខសញ្ញា និងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំសមរម្យ ស្របទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ពេលប្រឈមមុខវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ដូចសព្វថ្ងៃ។

(*) In today's interview with Radio Free Asia's Chun Chanboth, Sam Rainsy recalls his attempts to put an end to usurious interest rates in Cambodia:
1- In February 2015, as Cambodia's official "Minority Leader" he wrote to Hun Sen to suggest capping interest rates, which reached 50% per year or even more at that time.
2- Two weeks later, Hun Sen rejected Sam Rainsy's suggestion also in writing, citing "practical problems" and the "need to preserve the growth of the microcredit sector."
3- Finally, two years later, in March 2017, the Hun Sen government capped interest rates at 18%.
4- Earlier this year, in the context of the COVID-19 pandemic, Sam Rainsy denounced on his Facebook page Cambodia's persistlenly and abnormally high interest rates. Hun Sen indirectly responded by calling on banks and microfinance establishments to "show understanding" to their clients. But nothing concrete has happened since. Interest rates -- even capped at 18% -- remain shockingly high in Cambodia at a time when they tend toward zero in many other countries. Sam Rainsy calls now for a cut in the maximum lending rate to 5%.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter