ទ្រឹស្តីហិរញ្ញវត្ថុ លោក សម រង្ស៊ី​ (Sam Rainsy’s Financial Theory)

ចែករំលែក ៖​

 

- ទ្រឹស្តីហិរញ្ញវត្ថុ មួយ បង្កើតឡើងដោយ សម រង្ស៊ី ត្រូវបានសាលាជាន់ខ្ពស់ សេដ្ឋកិច្ជ និង ពាណិជ្ជកម្ម នៅប្រទេសបារាំង ដាក់ឲ្យនិស្សិតសិក្សា។ ខាងក្រោមនេះ គឺជា សៀវភៅ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសហគ្រាស និពន្ធដោយសាស្ត្រាចារ្យ នៃសាលាពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ល្បីល្បាញជាងគេ នៅប្រទេសបារាំង ឈ្មោះ Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) ដែលរៀបរាប់ ពី ទ្រឹស្តីហិរញ្ញវត្ថុ របស់ សម រង្ស៊ី ហៅថា Délai de recouvrement សម្រាប់វាយតម្លៃភាគហ៊ុន លើទីផ្សារ។

- SAM RAINSY AS AN ACADEMIC AND A BANKER
While studying and working in France for more than twenty years in the 70’s and 80’s, Sam Rainsy conducted research in the economic and financial field. The innovative approach for stock evaluation he then developed, is still taught at French business schools, including the most famous one, l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC). In the book titled “Finance d’Entreprise” (“Corporate Finance”) written and updated by HEC professors, Sam Rainsy’s work is exposed on pages 426 and 427 (Publisher: Dalloz. Authors: Pierre Vernimmen, Pascal Quiry and Franck Ceddaha).

- SAM RAINSY, L’UNIVERSITAIRE ET LE FINANCIER
Sam Rainsy a étudié et travaillé en France pendant plus de vingt ans, dans les années 70 et 80. Les travaux de recherche dans le domaine financier (concernant notamment l’évaluation des actions) qu’il a menés pendant cette période, sont toujours enseignés dans les Ecoles de commerce françaises, notamment l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC). Dans l’ouvrage intitulé “Finance d’Entreprise” rédigé et actualisé par des professeurs de HEC, l’oeuvre de Sam Rainsy est exposé aux pages 426 et 427 (Editions Dalloz. Ouvrage signé Pierre Vernimmen, Pascal Quiry et Franck Ceddaha).

 

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
បទអន្តរាគមន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ៣០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ ១៩៩១ ស្តីពីប្រទេសកម្ពុជា / Video in English for the commemoration of the 30th anniversary of the 1991 Peace Agreements on Cambodia
សម រង្ស៊ី៖ "កម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយ ដូចកាលពីឆ្នាំ២០១៨ បើគេមិនឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដំណើរការឡើងវិញទេ" / Sam Rainsy: "Cambodia Doomed to Repeat 2018 Electoral Farce Until Opposition CNRP Reinstated​"
យើងត្រូវទប់ទល់ ហ៊ុន សែន កុំឲ្យបំផ្លាញអនាគតយុវជនខ្មែរ / We must prevent Hun Sen from destroying the future of Khmer youth / Il faut empêcher Hun Sen de détruire l’avenir de notre jeunesse
លោក ញ៉ឹក ជូឡុង៖​ មេទ័ព​ និង​ អ្នក​ការទូត / Nhiek Tioulong: Général et diplomate / Nhiek Tioulong: General and diplomat
គ្មាននរណាអាចយកព្រះអាទិត្យ ទៅកាត់ទោសបានទេ បើនរណាចង់យកព្រះអាទិត្យ ទៅកាត់ទោស អ្នកនោះ នឹងរលាយ ដូចក្រមួនត្រូវថ្ងៃ ! / (*) Nobody can prosecute the sun. Anyone who tries it will burn their fingers, or more.
Flag Counter