ពលរដ្ឋខ្មែរ កាន់តែក្រទៅៗ ដោយសារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ / Le scandale du microcrédit au Cambodge

ចែករំលែក ៖​

១០ សីហា ២០២០ / 10 August 2020 - Le scandale du microcrédit au Cambodge (1)

ពលរដ្ឋខ្មែរ កាន់តែក្រទៅៗ ដោយសារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ខាងលើនេះ ជាចំណងជើងអត្ថបទមួយជាភាសាបារាំង ចុះផ្សាយថ្ងៃ ១០ សីហានេះ ពីប្រទេសថៃ ដែលក្នុងនោះលោក សម រង្ស៊ី លាតត្រដាងពីកលល្បិច របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជា ដែលជញ្ជក់ឈាមប្រជារាស្ត្រខ្មែរ យូរឆ្នាំណាស់មកហើយ។

លោក សម រង្ស៊ី អំពាវនាវដល់ធនាគារប្រទេសបារាំង និងប្រទេសហូឡង់ ដែលមានភាគហ៊ុន ក្នុងធនាគារអេស៊ីលីដា (ACLEDA) ឲ្យសង្កត់ធនាគារអេស៊ីលីដានេះ ឲ្យឈប់ធ្វើស្រែ លើខ្នងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទៀត។

ជាពិសេស រូបមន្តទាំង ៣ ដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជា បង្ខំឲ្យកូនបំណុលរបស់ខ្លួន ដែលអស់លទ្ធភាពសងបំណុល ជ្រើសរើសណាមួយនោះ មិនអាចទទួលយកបានទេ។

រូបមន្តដែលមិនអាចទទួលយកបានទេនោះ មានដូចតទៅ ៖
១- បង់តែការប្រាក់ឲ្យធនាគារ មួយរយៈពេលសិន ដោយទុកបំណុលដើមនៅដដែល
២- បញ្ចូលការប្រាក់ ដែលមិនអាចបង់ពេលនេះ បន្ថែមលើបំណុលដើម ដែលកាន់តែកើនឡើង
៣- ខ្ចីបំណុលថ្មីកាន់តែច្រើនឡើងដែរ ដោយបញ្ចូលអ្វីដែលមិនអាចបង់នៅពេលនេះ ដើម្បីជំនួសបំណុលចាស់។

លោក សម រង្ស៊ី ពន្យល់ទៅសាធារណៈមតិអន្តរជាតិថា រូបមន្តទាំង ៣ ខាងលើនេះ អយុត្តិធម៌ជាទីបំផុត ហើយមិនអាចអនុវត្តបានទេ។

ដំណោះស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវ ដែលកូនបំណុលសព្វថ្ងៃអាចទទួលយកបាន ត្រូវឈរលើគោលការណ៍ ២ យ៉ាង ៖
១- កាត់អត្រាការប្រាក់ ដែលសព្វថ្ងៃ មានរហូតដល់ ១៨ ភាគរយ ឲ្យចុះមកត្រឹមតែ ៥ ភាគរយយ៉ាងច្រើន ដូចនៅប្រទេសជិតខាង។ សាច់ប្រាក់ដែលត្រូវបង់ជាការប្រាក់ ក៏ត្រូវកាត់បន្ថយដែរ នៅពេលនោះ។
២- លុបចោលបំណុលដើមមួយផ្នែក ឬទាំងស្រុង ពីព្រោះកូនបំណុលអត់មានលទ្ធភាពសងទេ ដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ-១៩។

http://www.gavroche-thailande.com/…/112455-cambodge-conomie…

(1) Gavroche, 10 août 2020

LES CAMBODGIENS APPAUVRIS PAR LE SOI DISANT MICROCRÉDIT

Par Sam Rainsy

Dans Gavroche du 6 juillet dernier ("L'avertissement de Sam Rainsy aux banques européennes actives dans le microcrédit") j’ai déjà exposé l'historique du scandale du microcrédit au Cambodge. (1) J'ai rappelé comment des initiatives charitables venant au départ d’associations sans but lucratif ayant pour objectif d'aider les réfugiés cambodgiens à "sortir de la pauvreté", ont été dévoyées par une métamorphose de ces associations devenues des établissements de microcrédit se situant à la pointe du capitalisme. Ceux-ci ont finalement poussé les Cambodgiens dans une misère encore plus noire.

Ainsi, l'une de ces associations initialement sans but lucratif, ACLEDA, est devenue la plus grosse banque commerciale cambodgienne et le leader local du microcrédit. L'entreprise parée de ses nouveaux habits capitalistes s'est fait tout récemment coter à la Bourse de Phnom Penh, en pleine pandémie du Covid-19, avec le soutien d'un gros actionnaire français, la BRED.

Ironie et insulte

Quelle ironie et quelle insulte au miséreux peuple cambodgien que ces bénéfices flamboyants affichés sur dix ans consécutifs par ACLEDA dont la première lettre du sigle rappelle toujours son passé d’Association. Car ACLEDA est devenue, au fil des années, le plus gros usurier du Cambodge et son plus féroce prédateur quand il s'agit de saisir les terres et les maisons de misérables paysans endettés jusqu'au cou qui n'arrivent plus à respecter les échéances de remboursement de leurs dettes.

Trois formules perdantes pour les cambodgiens

Maintenant, aux dernières nouvelles, pour répondre à l'insolvabilité croissante de leurs clients pris à la gorge par la crise économique mondiale déclenchée par la pandémie du Covid-19, ACLEDA et les autres établissements cambodgiens de microcrédit proposent cyniquement aux emprunteurs défaillants trois formules parmi lesquelles ils doivent impérativement en choisir une s'ils veulent éviter la saisie effective de leurs biens donnés en gage:

1- Ne payer que les intérêts pendant une période de six mois renouvelable.

2- Si le client n'a pas de quoi payer les intérêts, additionner ces intérêts au capital dû.

3- Si rien d'autre n'est possible, le client doit contracter un nouveau prêt (d'un montant forcément plus élevé car incluant tous les impayés) en remplacement de l'ancien prêt.

Si pour chacune des trois formules proposées, le client ne respecte pas ses obligations, l'établissement de microcrédit saisira, sans plus aucun recours possible, ses biens donnés en gage. Peu importe que pour un pauvre petit paysan, perdre son champ ou sa rizière signifie devenir mendiant ou vendre ses enfants pour ne pas mourir de faim.

Ces trois propositions des établissements de microcrédit sont toutes fondamentalement iniques.

Tout d'abord, toute formule de restructuration des dettes doit inclure une réduction des taux d'intérêt. Alors que depuis plusieurs années les taux d'intérêt tendent vers zéro dans le reste du monde, ils ont été et restent toujours très élevés au Cambodge, n'ayant été légalement plafonnés qu'à partir de 2017, à 18% ! Ces taux exorbitants ont contribué à la multiplication des impayés et à la défaillance d’innombrables petits emprunteurs.

Ensuite, devant l'insolvabilité apparemment irréversible d'innombrables petits emprunteurs qui ont perdu leurs emplois et revenus à cause de la crise économique dont on ne voit pas la fin, on ne peut éviter une annulation partielle ou totale des dettes de ces petits emprunteurs que l'on avait encouragés dans le passé à emprunter d'une manière souvent inconsidérée et qui ont fait la fortune des établissements de microcrédit cambodgiens au cours de ces dix dernières années.

Sam Rainsy

(1) http://www.gavroche-thailande.com/…/112455-cambodge-conomie…

Image may contain: text that says 'GAVROCHE THAILANDE 10 août2020 CAMBODGE EUROPE: Les Cambodgiens appauvris par le soi disant microcrédit Leader en exil de l'opposition cambodgienne, Sam Rainsy nous a déjà alerté, dans les colonnes de Gavroche, sur les ravages d'opérations dévoyées de microcrédit au Cambodge, financées par des banques européennes. Son avertissement est devenu un signal d'alarme. L'ancien ministre cambodgien des finances l'affirme: la prolifération du soi-disant microcrédit poussé les Cambodgiens à la misère. Une tribune de Sam Rainsy'

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter