កម្ពុជា នឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀត / Cambodia Once Again Will Stun the World​ / Le Cambodge à nouveau étonnera le monde

ចែករំលែក ៖​

 

Cambodia Once Again Will Stun the World

« What follows is written for all those who love Cambodia and share my vision that Cambodians deserve to live without fear in their private lives and as they seek to contribute to the country’s development. …
Yes, the first stage of Cambodia’s transformation will be rapid and decisive. (…) Our challenge is to believe that all Cambodians can succeed together. »

Le Cambodge à nouveau étonnera le monde

« Ce qui suit est écrit à l’intention de tous ceux quiaiment le Cambodge et partagent ma conviction que les Cambodgiens méritent de vivre sans peur, dans le seul souci de leur épanouissement familial et personnel et du développement de leur pays. » …
« La première étape de la transformation du Cambodge sera rapide et, par là, décisive. (…) Notre pari, c’est que tous les Cambodgiens puissent ensemble réussir. »
L’auteur de ce livre est l’homme politique le plus populaire du Cambodge. Plus de quatre millions de Cambodgiens suivent ses messages sur Facebook, dans un pays où les réseaux sociaux restent l’unique source d’information non censurée. Jusqu’au mois de novembre 2017, le Parti du Salut national du Cambodge, qu’il avait fondé en 2012 en se rapprochant de Kem Sokha, était le seul qui fût représenté à l’Assemblée nationale du Cambodge, et toutindiquait qu’il était en passe de gagner les élections législatives de juillet 2018.
Sam Rainsy est aujourd’hui un proscrit. Son parti a été « dissous » par un véritable coup d’Etat sans baseconstitutionnelle. Ses biens ont été saisis. De lourdes condamnations à la prison pèsent sur celui qui avait été Ministre de l’Économie et des Finances du Royaume du Cambodge en 1993. Il est aujourd’hui le fondateur et Président de l'Association pour la Démocratie au Cambodge dont le siège est à Paris.

 

 

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
បទអន្តរាគមន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ៣០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ ១៩៩១ ស្តីពីប្រទេសកម្ពុជា / Video in English for the commemoration of the 30th anniversary of the 1991 Peace Agreements on Cambodia
សម រង្ស៊ី៖ "កម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយ ដូចកាលពីឆ្នាំ២០១៨ បើគេមិនឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដំណើរការឡើងវិញទេ" / Sam Rainsy: "Cambodia Doomed to Repeat 2018 Electoral Farce Until Opposition CNRP Reinstated​"
យើងត្រូវទប់ទល់ ហ៊ុន សែន កុំឲ្យបំផ្លាញអនាគតយុវជនខ្មែរ / We must prevent Hun Sen from destroying the future of Khmer youth / Il faut empêcher Hun Sen de détruire l’avenir de notre jeunesse
លោក ញ៉ឹក ជូឡុង៖​ មេទ័ព​ និង​ អ្នក​ការទូត / Nhiek Tioulong: Général et diplomate / Nhiek Tioulong: General and diplomat
គ្មាននរណាអាចយកព្រះអាទិត្យ ទៅកាត់ទោសបានទេ បើនរណាចង់យកព្រះអាទិត្យ ទៅកាត់ទោស អ្នកនោះ នឹងរលាយ ដូចក្រមួនត្រូវថ្ងៃ ! / (*) Nobody can prosecute the sun. Anyone who tries it will burn their fingers, or more.
Flag Counter