កម្ពុជា នឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀត / Cambodia Once Again Will Stun the World​ / Le Cambodge à nouveau étonnera le monde

ចែករំលែក ៖​

 

Cambodia Once Again Will Stun the World

« What follows is written for all those who love Cambodia and share my vision that Cambodians deserve to live without fear in their private lives and as they seek to contribute to the country’s development. …
Yes, the first stage of Cambodia’s transformation will be rapid and decisive. (…) Our challenge is to believe that all Cambodians can succeed together. »

Le Cambodge à nouveau étonnera le monde

« Ce qui suit est écrit à l’intention de tous ceux quiaiment le Cambodge et partagent ma conviction que les Cambodgiens méritent de vivre sans peur, dans le seul souci de leur épanouissement familial et personnel et du développement de leur pays. » …
« La première étape de la transformation du Cambodge sera rapide et, par là, décisive. (…) Notre pari, c’est que tous les Cambodgiens puissent ensemble réussir. »
L’auteur de ce livre est l’homme politique le plus populaire du Cambodge. Plus de quatre millions de Cambodgiens suivent ses messages sur Facebook, dans un pays où les réseaux sociaux restent l’unique source d’information non censurée. Jusqu’au mois de novembre 2017, le Parti du Salut national du Cambodge, qu’il avait fondé en 2012 en se rapprochant de Kem Sokha, était le seul qui fût représenté à l’Assemblée nationale du Cambodge, et toutindiquait qu’il était en passe de gagner les élections législatives de juillet 2018.
Sam Rainsy est aujourd’hui un proscrit. Son parti a été « dissous » par un véritable coup d’Etat sans baseconstitutionnelle. Ses biens ont été saisis. De lourdes condamnations à la prison pèsent sur celui qui avait été Ministre de l’Économie et des Finances du Royaume du Cambodge en 1993. Il est aujourd’hui le fondateur et Président de l'Association pour la Démocratie au Cambodge dont le siège est à Paris.

 

 

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លោក ហ៊ុន សែន ទើបតែបានប្តឹងលោក សម រង្ស៊ី នៅចំពោះមុខតុលាការបារាំង ពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់ ដែលលោក សម រង្ស៊ី បានលាតត្រដាង / Hun Sen has just filed a defamation lawsuit against Sam Rainsy before the French court
លោក សម រង្ស៊ី ព្រួយបារម្ភថាលោក ហ៊ុន សែន ប៉ុនប៉ងបិទបាំងព័ត៌មានស្តីពីមេរោគវីរុសកូរ៉ូណា (COVID-19) ដូចដែលគាត់បានបិទបាំងព័ត៌មាន ស្តីពីជំងឺគ្រុនចាញ់ កាលពីជំនាន់ផែនការ ក៥ អញ្ចឹងដែរ​ / Sam Rainsy is concerned that Hun Sen is trying to cover up the spreading of Covid-19 virus in Cambodia the same way he covered up the spreading of Malaria among forced khmer recruits during the K5 operation in the 80’s.
អត្ថបទ​មួយក្នុងទស្សនាវត្ដី​ The Geopolitics ៖​ ក្នុង​បណ្ដាញ​ការពារ វីរុសកូរ៉ូណា(Covid-19) កម្ពុជា​ ជាកងច្រវ៉ាក់ខ្សោយបំផុតក្នុងពិភពលោក​ / The Geopolitics : Cambodia is the weakest link in global fight against .
លោកស្រី មូរ សុខហួរ ៖ "យើងអាចបាន​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ EBA ១០០%​ មកវិញ បើលោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ និងសិទ្ធិមនុស្ស។​" / Ms Mu Sochua, CNRP Vice President : We could still recover the full EBA rights if Hun Sen walk back the democracy path.
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅតែរស់រវើក ជានិច្ច / CNRP remains a vibrant party
Flag Counter