លោក សម រង្ស៊ី និយាយពីបច្ចុប្បន្នភាព នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា ថ្ងៃ ២៣ តុលា ១៩៩១ នៅចំពោះមុខ លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង André Gattolin / Sam Rainsy's speech in French in the presence of French Senator André Gattolin (REM) on the Paris Peace Agreements on Cambodia of 1991

ចែករំលែក ៖​

១៤ កញ្ញា ២០២០ - 14 September 2020 - Sam Rainsy's speech in French (*)

នៅចំពោះមុខ លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង André Gattolin លោក សម រង្ស៊ី និយាយពីបច្ចុប្បន្នភាព នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា ថ្ងៃ ២៣ តុលា ១៩៩១។

សហគមន៍អន្តរជាតិ ត្រូវតែជម្រុញឲ្យមានការអនុវត្តន៍ត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលធានា ២ ចំណុចដ៏សំខាន់បំផុត ៖
- ចំណុចទី១ គឺធានាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ នៅកម្ពុជា
- ចំណុចទី២ គឺធានាអព្យាក្រិតភាពពិតប្រាកដ នៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលហាមឃាត់មហាអំណាចណាមួយ ដូចប្រទេសចិនពេលនេះ មិនឲ្យមកសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាណាមួយ នៅស្រុកយើង ដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសជិតខាង។

សរុបទៅ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ជួយឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរ បានស្គាល់សេរីភាព និងយុត្តិធម៌ផង ហើយជួយពង្រឹងសន្តិភាព ក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ និងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលផង។

(*) Excerpt from Sam Rainsy's speech in French in the presence of French Senator André Gattolin (REM) at a Cambodian pagoda on the outskirts of Paris, 13 September 2020:

"The struggle for democracy is also a struggle for the rule of law, and for international law. Democratic governments do not provoke their neighbours, or undertake expansionist policies that are a danger to peace. Democracy is therefore a support for peace.

The Paris Peace Agreements on Cambodia of 1991 provide an example. The regime of Prime Minister Hun Sen is not democratic and he can not count on the support of the Cambodian people. Hun Sen’s oppression has led to growing popular discontent with his regime. But he wants to cling to power at any cost, even in the absence of the support of his own people. He has no option but to seek foreign support to stay in power, wherever it can be found. This is very dangerous for Cambodia, but necessary for the survival of his regime. At present, that support comes from China. But China’s backing does not come for free. Beijing demands in return Cambodia’s support for its expansionist policies.

A government of Cambodia that is democratically elected, that has the legitimacy of support from its own people, will have no need of foreign support. The Paris agreements clearly state that Cambodia must follow a system of pluralist democracy. Once we have put such a regime in place, we will demand Cambodia’s independence. We do not wish to be under the control of any foreign power, and above all not so as to further the aggressive aims of that power.

China’s expansionist aims, for example in the South China Sea, are a threat to the whole international community. The time is therefore right to reactivate the Paris agreements to protect not only Cambodia, but to isolate a bellicose China and strengthen the rule of international law."

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
បទសម្ភាសន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរី ជុំវិញការវិវត្តន៍ចុងក្រោយ នៃស្ថានការណ៍នយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា។ / Sam Rainsy interview in Khmer language with Radio Free Asia (RFA) on the latest development of the political situation in Cambodia, Sunday 20 September 2020
សន្តិភាព ហ៊ុន សែន គឺជាសន្តិភាពក្លែងក្លាយ រៀបចំដោយឃាតករ និងមេចោរ / Peace of the cemetery under Hun Sen.
លោក សម រង្ស៊ី ប្តេជ្ញាវិលត្រឡប់ មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ឲ្យទាល់តែបាន / Sam Rainsy is determined to come back to Cambodia in the very near future
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី “ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ បច្ចុប្បន្ន នៅកម្ពុជា” / CNRP public forum: «Cambodia present economic and political situation».
អង្គការសហប្រជាជាតិ មិនទាន់បានបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួន នៅកម្ពុជា នៅឡើយទេ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសន្តិសុខក្នុងតំបន់ ប្រឈមគ្រោះថ្នាក់​ / UN’s Unfinished Work in Cambodia Leaves Regional Security in Danger
Flag Counter