លោក សម រង្ស៊ី និយាយពីបច្ចុប្បន្នភាព នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា ថ្ងៃ ២៣ តុលា ១៩៩១ នៅចំពោះមុខ លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង André Gattolin / Sam Rainsy's speech in French in the presence of French Senator André Gattolin (REM) on the Paris Peace Agreements on Cambodia of 1991

ចែករំលែក ៖​

១៤ កញ្ញា ២០២០ - 14 September 2020 - Sam Rainsy's speech in French (*)

នៅចំពោះមុខ លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង André Gattolin លោក សម រង្ស៊ី និយាយពីបច្ចុប្បន្នភាព នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា ថ្ងៃ ២៣ តុលា ១៩៩១។

សហគមន៍អន្តរជាតិ ត្រូវតែជម្រុញឲ្យមានការអនុវត្តន៍ត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលធានា ២ ចំណុចដ៏សំខាន់បំផុត ៖
- ចំណុចទី១ គឺធានាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ នៅកម្ពុជា
- ចំណុចទី២ គឺធានាអព្យាក្រិតភាពពិតប្រាកដ នៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលហាមឃាត់មហាអំណាចណាមួយ ដូចប្រទេសចិនពេលនេះ មិនឲ្យមកសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាណាមួយ នៅស្រុកយើង ដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសជិតខាង។

សរុបទៅ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ជួយឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរ បានស្គាល់សេរីភាព និងយុត្តិធម៌ផង ហើយជួយពង្រឹងសន្តិភាព ក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ និងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលផង។

(*) Excerpt from Sam Rainsy's speech in French in the presence of French Senator André Gattolin (REM) at a Cambodian pagoda on the outskirts of Paris, 13 September 2020:

"The struggle for democracy is also a struggle for the rule of law, and for international law. Democratic governments do not provoke their neighbours, or undertake expansionist policies that are a danger to peace. Democracy is therefore a support for peace.

The Paris Peace Agreements on Cambodia of 1991 provide an example. The regime of Prime Minister Hun Sen is not democratic and he can not count on the support of the Cambodian people. Hun Sen’s oppression has led to growing popular discontent with his regime. But he wants to cling to power at any cost, even in the absence of the support of his own people. He has no option but to seek foreign support to stay in power, wherever it can be found. This is very dangerous for Cambodia, but necessary for the survival of his regime. At present, that support comes from China. But China’s backing does not come for free. Beijing demands in return Cambodia’s support for its expansionist policies.

A government of Cambodia that is democratically elected, that has the legitimacy of support from its own people, will have no need of foreign support. The Paris agreements clearly state that Cambodia must follow a system of pluralist democracy. Once we have put such a regime in place, we will demand Cambodia’s independence. We do not wish to be under the control of any foreign power, and above all not so as to further the aggressive aims of that power.

China’s expansionist aims, for example in the South China Sea, are a threat to the whole international community. The time is therefore right to reactivate the Paris agreements to protect not only Cambodia, but to isolate a bellicose China and strengthen the rule of international law."

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter