ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ឆ្លើយតបទៅរបប ហ៊ុន សែន និងតុលាការអាយ៉ង។ / The CNRP leadership responds to the Hun Sen regime and its Kangaroo court.

ចែករំលែក ៖​

២១ តុលា ២០២០ / 21 October 2020 - សេចក្តីថ្លែងការណ៍គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ / CNRP Statement

Parti du Sauvetage National du Cambodge

Communiqué de presse

Le 20 Octobre 2020, la cour de justice du régime de Hun Sen a diffusé les convocations aux neuf membres de la direction du Parti de Sauvetage National du Cambodge à comparaître devant le tribunal de première instance de Phnom Penh pour le 11 Novembre 2020.

Le Parti du Sauvetage National du Cambodge souhaite réitérer sa position selon laquelle les membres de direction du parti aujourd’hui exilés à l’ étranger rentreront sans tarder dès que Monsieur Hun Sen et son régime :

  1. lèvent l’interdiction faite aux compagnies aériennes de les transporter  en direction du Cambodge
  2. restaurent la validité de leur passeport , laquelle a été annulée par le Ministère des Affaires Étrangères du régime.
  3. écrivent  aux pays de l’ ASEAN, en particulier à la Thailande pour retirer la demande qui a été faite  à ces pays d’interdire de transit sur leur sol à ces dirigeants du Parti.
  4. N’ empêchent, ni interdisent, ni inquiètent , ni arrêtent les citoyens Khmers qui viendront accueillir ces dirigeants du Parti

Le Parti du Sauvetage National du Cambodge lance également un appel à la communauté internationale, et en particulier aux pays démocratiques pour qu’ils encouragent le régime de Hun Sen à remplir les conditions ci-dessus exprimées et que les dirigeants du Parti convoqués par sa justice puissent rentrer au Cambodge  restaurer le respect des droits de l’homme et la démocratie.

Le Parti du Sauvetage National du Cambodge

Le 21 Octobre 2020

Pour d’autres informations, prière téléphoner:

1 ( 929) 400 3173

1 ( 781) 215 2330

No photo description available.

No photo description available.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter