តើ​លោក សម រង្ស៊ី មាន​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​បែប​ណា ក្នុង​ការ​ធ្វើ​មាតុភូមិ​និវត្តន៍​​លើក​ទី​ពីរ​? / What is the strategy of Sam Rainsy on the occasion of his second plan to return to the motherland?

ចែករំលែក ៖​

០៦ វិច្ឆិកា ២០២០ / 06 November 2020

Flag Counter