លោក សម រង្ស៊ី សម្អាតសួនច្បារ លើរានហាល ផ្ទះទីក្រុងប៉ារីស / Jardinage sur ma terrasse à Paris. / Gardening on my terrace in Paris.

ចែករំលែក ៖​

២៧ ឧសភា ២០២២ / 27 May 2022

កំពុងសម្អាតសួនច្បារ លើរានហាល ផ្ទះទីក្រុងប៉ារីស។

Jardinage sur ma terrasse à Paris.

Gardening on my terrace in Paris.

នៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ កិច្ចការជាច្រើន មនុស្សម្នាក់ៗធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដើម្បីលំហែកាយ និងលំហែអារម្មណ៍ផង។ គេមិនគិតពីវណ្ណៈ ឬពីទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ។

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោត ប្រកាសដោយ គ.ជ.ប. និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនអាចយកជាការ បានទេ / Sam Rainsy rejects election results proclaimed by NEC (*)
ការបង្ក្រាបកាន់តែសាហាវ មកលើគណបក្សប្រឆាំង បង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ ហ៊ុន សែន ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ / Cambodia’s Hun Sen Shows His Weakness With Post-election Repression
ហ៊ុន សែន បញ្ចុះអាយុ ដើម្បីក្រាញអំណាចបានមួយឆ្នាំទៀត / Hun Sen changes his date of birth to appear younger and stay longer in power.
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជាអ្នកបញ្ជា ឲ្យគេសម្លាប់ ពិសិដ្ឋ ពីលិកា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ / Hun Sen's wife, murderer Bun Rany presides over Cambodia's Bloody Red Cross
ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃ ៥ មិថុនា បានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធបក្សតែមួយ នៅកម្ពុជា / Cambodia’s Local Elections Have Ended Hun Sen’s One-Party System / Les élections locales du 5 juin ont mis fin au système de parti unique au Cambodge
Flag Counter