លោក សម រង្ស៊ី ដងទឹកពីស្ទឹង ដើម្បីស្រោចដំណាំ ជុំវិញផ្ទះនៅជនបទ / Sam Rainsy’s countryside house in France.

ចែករំលែក ៖​

២៨ ឧសភា ២០២២ / 28 May 2022 - At Sam Rainsy’s countryside house in France.

ដងទឹកពីស្ទឹង ដើម្បីស្រោចដំណាំ ជុំវិញផ្ទះនៅជនបទ។

នៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ កិច្ចការជាច្រើន មនុស្សម្នាក់ៗធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដើម្បីលំហែកាយ និងលំហែអារម្មណ៍ផង។ គេមិនគិតពីវណ្ណៈ ឬពីទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ។

La rivière est un cours d'eau qui se jette dans un autre cours d'eau មានន័យថា ស្ទឹង គឺជាខ្សែទឹកមួយ ដែលហូរទៅចូលខ្សែទឹកមួយទៀត។ មានស្ទឹងតូចមួយ (petite rivière) ហូរកាត់ដីខ្ញុំ ក្នុងតំបន់ Ile-de-France គឺតំបន់នៅជុំវិញទីក្រុង Paris តាមភូមិសាស្ត្រ និង និយមន័យ នៅប្រទេសបារាំង។

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោត ប្រកាសដោយ គ.ជ.ប. និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនអាចយកជាការ បានទេ / Sam Rainsy rejects election results proclaimed by NEC (*)
ការបង្ក្រាបកាន់តែសាហាវ មកលើគណបក្សប្រឆាំង បង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ ហ៊ុន សែន ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ / Cambodia’s Hun Sen Shows His Weakness With Post-election Repression
ហ៊ុន សែន បញ្ចុះអាយុ ដើម្បីក្រាញអំណាចបានមួយឆ្នាំទៀត / Hun Sen changes his date of birth to appear younger and stay longer in power.
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជាអ្នកបញ្ជា ឲ្យគេសម្លាប់ ពិសិដ្ឋ ពីលិកា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ / Hun Sen's wife, murderer Bun Rany presides over Cambodia's Bloody Red Cross
ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃ ៥ មិថុនា បានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធបក្សតែមួយ នៅកម្ពុជា / Cambodia’s Local Elections Have Ended Hun Sen’s One-Party System / Les élections locales du 5 juin ont mis fin au système de parti unique au Cambodge
Flag Counter