លោក សម រង្ស៊ី មកដល់ទីក្រុងឌូប្លាំង ឬ Dublin ដែលជារដ្ឋធានី ប្រទេសអៀកឡង់ ឬ Ireland / Sam Rainsy in Dublin for a meeting of Liberal International

ចែករំលែក ៖​

០១ មិថុនា ២០២២ / 01 June 2022 

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងឌូប្លាំង ឬ Dublin ដែលជារដ្ឋធានី ប្រទេសអៀកឡង់ ឬ Ireland (ស្ថិតនៅលើកោះមួយ ខាងលិចចក្រភពអង់គ្លេស) ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយ របស់អង្គការសេរីនិយមអន្តរជាតិ (Liberal International)។ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិ ក្នុងអង្គការ Liberal International នេះ ក្នុងចំណោមគណបក្សសេរីនិយមដូចគ្នា មានចំនួនប្រមាណ ១៥០ គណបក្ស នៅទូទាំងពិភពលោក។

០១ មិថុនា ២០២២ / 01 June 2022 

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងឌូប្លាំង ឬ Dublin ដែលជារដ្ឋធានី ប្រទេសអៀកឡង់ ឬ Ireland (ស្ថិតនៅលើកោះមួយ ខាងលិចចក្រភពអង់គ្លេស) ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយ របស់អង្គការសេរីនិយមអន្តរជាតិ (Liberal International)។ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិ ក្នុងអង្គការ Liberal International នេះ ក្នុងចំណោមគណបក្សសេរីនិយមដូចគ្នា មានចំនួនប្រមាណ ១៥០ គណបក្ស នៅទូទាំងពិភពលោក។

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោត ប្រកាសដោយ គ.ជ.ប. និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនអាចយកជាការ បានទេ / Sam Rainsy rejects election results proclaimed by NEC (*)
ការបង្ក្រាបកាន់តែសាហាវ មកលើគណបក្សប្រឆាំង បង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ ហ៊ុន សែន ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ / Cambodia’s Hun Sen Shows His Weakness With Post-election Repression
ហ៊ុន សែន បញ្ចុះអាយុ ដើម្បីក្រាញអំណាចបានមួយឆ្នាំទៀត / Hun Sen changes his date of birth to appear younger and stay longer in power.
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជាអ្នកបញ្ជា ឲ្យគេសម្លាប់ ពិសិដ្ឋ ពីលិកា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ / Hun Sen's wife, murderer Bun Rany presides over Cambodia's Bloody Red Cross
ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃ ៥ មិថុនា បានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធបក្សតែមួយ នៅកម្ពុជា / Cambodia’s Local Elections Have Ended Hun Sen’s One-Party System / Les élections locales du 5 juin ont mis fin au système de parti unique au Cambodge
Flag Counter