ការរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលគ្មាននរណាអាចប្រកែកបាន ស្តីពីគណបក្ស សម រង្ស៊ី / Meaning of the Candlelight as a symbol

ចែករំលែក ៖​

០២ មិថុនា ២០២២ / 02 June 2022 

ការរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលគ្មាននរណាអាចប្រកែកបាន ស្តីពីគណបក្ស សម រង្ស៊ី គឺជាការត្រឹមត្រូវ សម្រាប់អ្នកដែលចង់រស់នៅក្នុងសង្គមមួយ ប្រកបដោយ សីលធម៌ សច្ចៈធម៌ និង យុត្តិធម៌ ក្រោមពន្លឺភ្លើងទៀន។ ភ្លើងទៀននេះ ជានិមិត្តរូប នៃអំពើល្អ និងសេចក្តីសង្ឃឹម។ សូមពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗ អុជទៀន ថ្វាយបង្គំព្រះ ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបួងសួងឲ្យប្រទេសកម្ពុជា បាននៅគង់វង្ស ទទួលបានសន្តិភាពពិតប្រាកដ ហើយបានស្គាល់នូវភាពរុងរឿង ទៅថ្ងៃមុខ។

"សីលធម៌ សច្ចៈធម៌ យុត្តិធម៌" គឺជា បាវចនា របស់ គណបក្ស សម រង្សុី។

"ភ្លើងទៀន" គឺជា រូបស់ញ្ញា របស់ គណបក្ស សម រង្សុី។

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោត ប្រកាសដោយ គ.ជ.ប. និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនអាចយកជាការ បានទេ / Sam Rainsy rejects election results proclaimed by NEC (*)
ការបង្ក្រាបកាន់តែសាហាវ មកលើគណបក្សប្រឆាំង បង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ ហ៊ុន សែន ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ / Cambodia’s Hun Sen Shows His Weakness With Post-election Repression
ហ៊ុន សែន បញ្ចុះអាយុ ដើម្បីក្រាញអំណាចបានមួយឆ្នាំទៀត / Hun Sen changes his date of birth to appear younger and stay longer in power.
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជាអ្នកបញ្ជា ឲ្យគេសម្លាប់ ពិសិដ្ឋ ពីលិកា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ / Hun Sen's wife, murderer Bun Rany presides over Cambodia's Bloody Red Cross
ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃ ៥ មិថុនា បានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធបក្សតែមួយ នៅកម្ពុជា / Cambodia’s Local Elections Have Ended Hun Sen’s One-Party System / Les élections locales du 5 juin ont mis fin au système de parti unique au Cambodge
Flag Counter