លោក សម រង្សុី ស្នើសុំឲ្យប្រទេសទាំងអស់ ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប ជួយឃ្លាំមើល ហើយប្រុងប្រតិកម្ម ចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ថ្ងៃ អាទិត្យ ៥ មិថុនា ២០២២ នេះ ​/ Sam Rainsy asked all European countries to monitor this Sunday 5 June 2022 problematic election in Cambodia and prepare to react .

ចែករំលែក ៖​

០៣ មិថុនា ២០២២ / 03 June 2022

ថ្ងៃនេះ លោក សម រង្សុី ជួបជាមួយ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ២ រូប មកពី ២ ប្រទេស ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប។ លោក សម រង្សុី ស្នើសុំឲ្យប្រទេសទាំងអស់ ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប ជួយឃ្លាំមើល ហើយប្រុងប្រតិកម្ម ចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ថ្ងៃ អាទិត្យ ៥ មិថុនា ២០២២ នេះ។

On the occasion of his visit to Dublin, Ireland, Sam Rainsy met today with two European prime ministers. He asked all European countries to monitor this Sunday 5 June 2022 problematic election in Cambodia and prepare to react .

លោក សម រង្សុី និង លោកស្រី ជូឡុង សូមួរ៉ា ជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃប្រទេស អៀកឡង់ (Ireland) គឺ លោក Micheál Martin នៅទីក្រុងឌូប្លាំង (Dublin)។ / (*) Sam Rainsy and Tioulong Saumura with Ireland's Prime Minister Micheál Martin.

លោក សម រង្សុី និង លោកស្រី ជូឡុង សូមួរ៉ា ជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រទេស លុចសំបួរ (Luxembourg) គឺ លោក Xavier Bettel ។ / (*) Sam Rainsy and Tioulong Saumura with Luxembourg's Prime Minister Xavier Bettel.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោត ប្រកាសដោយ គ.ជ.ប. និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនអាចយកជាការ បានទេ / Sam Rainsy rejects election results proclaimed by NEC (*)
ការបង្ក្រាបកាន់តែសាហាវ មកលើគណបក្សប្រឆាំង បង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ ហ៊ុន សែន ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ / Cambodia’s Hun Sen Shows His Weakness With Post-election Repression
ហ៊ុន សែន បញ្ចុះអាយុ ដើម្បីក្រាញអំណាចបានមួយឆ្នាំទៀត / Hun Sen changes his date of birth to appear younger and stay longer in power.
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជាអ្នកបញ្ជា ឲ្យគេសម្លាប់ ពិសិដ្ឋ ពីលិកា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ / Hun Sen's wife, murderer Bun Rany presides over Cambodia's Bloody Red Cross
ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃ ៥ មិថុនា បានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធបក្សតែមួយ នៅកម្ពុជា / Cambodia’s Local Elections Have Ended Hun Sen’s One-Party System / Les élections locales du 5 juin ont mis fin au système de parti unique au Cambodge
Flag Counter