សន្ទុះកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យតំណាងដោយគណបក្សភ្លើងទៀន ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ នេះ ឆ្ពោះទៅការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីសម្រេចឲ្យទាល់តែបាន នូវការផ្លាស់ប្តូរ ដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បាន ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ខាងមុខ / Sam Rainsy points to the remarkable momentum of Cambodia's democratic forces represented at the recent commune elections by the Candlelight Party. This momentum will be increased to a point which will allow a decisive democratic change to take place at the 2023 legislative elections.

ចែករំលែក ៖​

១០ មិថុនា ២០២២ / 10 June 2022

សូមស្តាប់ភាគទី៣ (ចុងក្រោយ) នៃបទសម្ភាសន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរី ទាក់ទងទៅនឹងសន្ទុះកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យតំណាងដោយគណបក្សភ្លើងទៀន ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ នេះ ឆ្ពោះទៅការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីសម្រេចឲ្យទាល់តែបាន នូវការផ្លាស់ប្តូរ ដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បាន ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ខាងមុខ។

Sam Rainsy's interview with Radio Free Asia (RFA) on the new political situation in Cambodia following the 05 June 2022 commune elections.

In this third and final part of the interview, Sam Rainsy points to the remarkable momentum of Cambodia's democratic forces represented at the recent commune elections by the Candlelight Party. This momentum will be increased to a point which will allow a decisive democratic change to take place at the 2023 legislative elections.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោត ប្រកាសដោយ គ.ជ.ប. និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនអាចយកជាការ បានទេ / Sam Rainsy rejects election results proclaimed by NEC (*)
ការបង្ក្រាបកាន់តែសាហាវ មកលើគណបក្សប្រឆាំង បង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ ហ៊ុន សែន ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ / Cambodia’s Hun Sen Shows His Weakness With Post-election Repression
ហ៊ុន សែន បញ្ចុះអាយុ ដើម្បីក្រាញអំណាចបានមួយឆ្នាំទៀត / Hun Sen changes his date of birth to appear younger and stay longer in power.
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជាអ្នកបញ្ជា ឲ្យគេសម្លាប់ ពិសិដ្ឋ ពីលិកា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ / Hun Sen's wife, murderer Bun Rany presides over Cambodia's Bloody Red Cross
ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃ ៥ មិថុនា បានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធបក្សតែមួយ នៅកម្ពុជា / Cambodia’s Local Elections Have Ended Hun Sen’s One-Party System / Les élections locales du 5 juin ont mis fin au système de parti unique au Cambodge
Flag Counter