លោក សម រង្ស៊ី ទទួលបានពានរង្វាន់ប្រជាធិបតេយ្យ ពីសហរដ្ឋអាមេរិក / Democracy award for Sam Rainsy

ចែករំលែក ៖​

១០ មិថុនា ២០១៩ / 10 June 2019 - Democracy award for Sam Rainsy (*)

លោក សម រង្ស៊ី ទទួលបានពានរង្វាន់ប្រជាធិបតេយ្យ មួយទៀត ពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ អង្គការ World Without Genocide ដែលប្រឆាំងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងពិភពលោក http://worldwithoutgenocide.org/ បានប្រគល់ជូនលោក សម រង្ស៊ី នូវពានរង្វន់ប្រជាធិបតេយ្យ មួយថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយអង្គការនេះទទួលស្គាល់ថា លោក សម រង្ស៊ី បានពុះពារយ៉ាងមោះមុត ដើម្បីលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស ជូនដល់ជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូប។ កាលពីថ្ងៃ ០៨ មិថុនា ២០១៩ នៅទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិក លោកស្រី មូរ សុខហួរ ជាអនុប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានទទួលយកពានរង្វាន់នេះ ក្នុងនាមលោក សម រង្ស៊ី ដែលមិនអាចទៅចូលរួមខ្លួនឯង ក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នោះ។

(*) CNRP Acting President Sam Rainsy receives this year another democracy award. The US organisation World Without Genocide http://worldwithoutgenocide.org/ on June 8 in Minneapolis (US state of Minnesota) presented its "Human Rights Recognition Award 2019" to Sam Rainsy for his "outstanding dedication to promoting democracy and human rights for all Cambodians". CNRP Vice President Mu Socha received the award on behalf of Sam Rainsy who couldn't attend the event in person.

 

Flag Counter