លោក សម រង្ស៊ី និងលោកស្រី ជូឡុង សូមួរ៉ា ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន (Washington) សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃ ១៣ កញ្ញា ២០២២ / Sam Rainsy and his wife, Tioulong Saumura meet with representatives of the Cambodian community in Washington, DC, USA on September 13, 2022.

ចែករំលែក ៖​

១៣ កញ្ញា ២០២២ / September 13, 2022 

Flag Counter