លោក សម រង្ស៊ី នឹងប្រគល់សងដីធ្លី ព្រៃឈើ និងព្រៃភ្នំ ជូនទៅជនជាតិដើមភាគតិច នៅកម្ពុជា វិញ / Sam Rainsy will give their lands, forests and mountains back to Cambodia's indigenous peoples.

ចែករំលែក ៖​

១៥ កញ្ញា ២០២២ / 15 September 2022

លោក សម រង្ស៊ី នឹងប្រគល់សងដីធ្លី ព្រៃឈើ និងព្រៃភ្នំ ជូនទៅជនជាតិដើមភាគតិច នៅកម្ពុជា វិញ។

Sam Rainsy will give their lands, forests and mountains back to Cambodia's indigenous peoples.

"The Degar people or Montagnards (who form Cambodia's indigenous peoples) ARE PART OF THE CAMBODIAN NATION. (In a new Cambodia) they will live as free CITIZENS OF CAMBODIA."

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ក្រោមរបបគ្រួសារនិយម កូនខ្វះសមត្ថភាព ត្រូវតែឡើងតាមជើងខោឪ
បទសម្ភាសន៍​លោក សម រង្ស៊ី​ ជាមួយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក (VOA) ស្ដីពីស្ថានការណ៍នយោបាយចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជា / Sam Rainsy's interview with VOA Khmer on the latest political situation in Cambodia
ពួកគាត់គ្មានឪពុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេ តែពួកគាត់ត្រូវតែមានលទ្ធភាពស្មើគ្នា ក្នុងការចូលរួមដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃមុខ / Equal opportunity for Khmer youth in taking up top positions at national level.
លោក សម រង្ស៊ី ៖ យុវជនខ្មែរ ត្រូវមានលទ្ធភាពស្មើគ្នា ក្នុងការចូលរួមដឹកនាំប្រទេស ទៅថ្ងៃមុខ / Equal opportunity for Khmer youth in taking up top positions at national level
ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ វេនទី ៧ នៅវត្តភ្នំសេរី ទីក្រុង Ayer រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិក / Wat Phnom Serei, Ayer (Massachusetts, USA), 17 Sept. 2022.
Flag Counter