តើបរិបទនយោបាយកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាដោយផ្អែកលើសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខា?

ចែករំលែក ៖​

០៣​ មីនា​ ២០២៣ / 03 March 2023​ - Sam Rainsy's Interview with Radio Free Asia, 03 March 2023​

វេទិកាអ្នកស្តាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រី ថ្ងៃ ០៣​ មីនា​ ២០២៣៖  “តើបរិបទនយោបាយកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាដោយផ្អែកលើសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខា?“

Flag Counter