នៅប្រទេសកម្ពុជា ដូចនៅប្រទេសអេហ្ស៊ីបអីចឹងដែរ ជនផ្ដាច់ការ មិនអាចផ្ទេរអំណាច ឲ្យកូនខ្លួនបានទេ​ / Impossible family succession for Dictators from Egypt to Cambodia

ចែករំលែក ៖​

១១ មីនា ២០២៣ / 11 March 2023 - Impossible family succession (*)

តាំងពីឆ្នាំ ២០២១ លោក សម រង្ស៊ី បានសរសេរក្នុងទស្សនាវដ្ដីអន្តរជាតិ The Kootneeti ចេញផ្សាយពីប្រទេសឥណ្ឌា ថា លោក ហ៊ុនសែន មិនអាចផ្ទេរតំណែងឲ្យកូនគាត់បានទេ ដូចបទពិសោធន៍ នៅប្រទេសអេហ្ស៊ីប (Egypt) បានបង្ហាញស្រាប់ ថា ជនផ្តាច់ការឈ្មោះ អូស្នី មូបារ៉ាក់ (Hosni Mubarak) ទទួលបរាជ័យ ក្នុងគម្រោងចង់ផ្ទេរអំណាច ឲ្យទៅកូនខ្លួន ដូចគម្រោងលោក ហ៊ុន សែន សព្វថ្ងៃអញ្ចឹងដែរ។

មូលហេតុ នៃបរាជ័យនេះ គឺជនផ្តាច់ការទាំង ២ នាក់ បានក្រាញអំណាចរាប់សិបឆ្នាំ ហើយមេទ័ពធំៗនៅប្រទេសទាំង ២ មិនយល់ព្រមឲ្យកូនជនផ្តាច់ការនោះ ដែលគ្មានបទពិសោធន៍អ្វីទាល់តែសោះ ឡើងមកជំនួសឪពុក ដោយរំលងមេទ័ពធំៗទាំងនោះ។

សូមអានអត្ថបទទាំងស្រុង ដោយចុច / Please read full article at

https://thekootneeti.in/.../impossible-family-succession.../

(*) Article by Sam Rainsy titled "Impossible Family Succession for Dictators from Egypt to Cambodia" in The Kootneeti, 28 March 2021.

Flag Counter