លោក សម រង្ស៊ី ចុះទៅពិនិត្យមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយក្រុមហ៊ុនយួន នៅតំបន់ព្រៃឡង់ / Sam Rainsy visited forest being destroyed by a Vietnamese company

ចែករំលែក ៖​

២២ សីហា ២០១៩ / 22 August 2019

នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ២០១៣ លោក សម រង្ស៊ី បានដឹកនាំមន្ត្រីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ចុះទៅពិនិត្យមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយក្រុមហ៊ុនយួន ស៊ី.អ.ស៊ី.ខេ. អភិវឌ្ឍន៍កៅស៊ូ នៅតំបន់ព្រៃឡង់ ក្នុងឃុំដងកាំបិត ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ។ តំបន់ព្រៃឡង់ គឺជាតំបន់ដែលមានព្រៃឈើធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ព្រះវិហារ ស្ទឹងត្រែង និងក្រចេះ ហើយមានទំហំ ៦១៥,៣៧៤ ហិកតា ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះ ព្រៃឡង់ ត្រូវបានកាប់ បំផ្លាញក្លាយជាទីវាលរហោឋាន។

On December 11, 2013, Sam Rainsy visited forest being destroyed by a Vietnamese company named CRCK APHIVATH CAUOT CHOUC CO., LTD. in Prey Lang forest area, more precisely in Dang Kambet commune, Sandan district, Kampong Thom province. Prey Lang is Cambodia's largest preserved rain forest with the total area of 615,374 hectares situated in the provinces of Kampong Thom, Preah Vihear, Stung Treng and Kratie ,but it is being turned into a desert.

យើងបាត់បង់អស់ហើយ (ទឹកដី ព្រៃឈើ ...) បងប្អូនអើយ ! ក្រោកឡើងសង្គ្រោះជាតិយើង...។

We lose everything, our land, our forest, our livelihood... My fellow compatriots! Stand up to rescue our country!

ផែនទីតំបន់"ព្រៃឡង់"។ រូបភាព៖ អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការបង្កើតតំបន់ព្រៃការពារ និងអភិរក្សជីវចម្រុះ "ព្រៃឡង់"

ក្រុមហ៊ុនយួន នៅព្រៃឡង់ ដែលកំពុងកាប់ឈើ។This Vietnamese company is involved in massive deforestation in Cambodia's Prey Lang forest area.

Flag Counter