តំណាងរាស្ត្រ និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង ១៩ រូប គាំទ្រគោលនយោបាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ហើយទាមទារឲ្យមានការធានាចំពោះសុវត្ថិភាព និងសេរីភាព លោក សម រង្ស៊ី ពេលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ / French parliamentarians' appeal for a free and democratic Cambodia (*)

ចែករំលែក ៖​

០៨ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 08 November 2019 - French parliamentarians' appeal for a free and democratic Cambodia (*)

តំណាងរាស្ត្រ និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង ១៩ រូប គាំទ្រគោលនយោបាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ហើយទាមទារឲ្យមានការធានាចំពោះសុវត្ថិភាព និងសេរីភាព លោក សម រង្ស៊ី ពេលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ។

លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយ លោក André Gattolin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង។​ / Sam Rainsy with French senator André Gattolin.

(*) APPEL DES PARLEMENTAIRES FRANÇAIS POUR UN CAMBODGE LIBRE ET DÉMOCRATIQUE

Le 16 novembre prochain coïncidera avec le deuxième anniversaire de la dissolution Parti du salut national du Cambodge, actée par une décision de la Cour suprême de ce pays qui, de fait, a remis en cause le processus démocratique engagé depuis la conclusion des accords de Paris en 1991. Ainsi, 118 membres de ce parti ont été interdits d’exercer des fonctions politiques et, lors des soi-disantes élections de juillet 2018, l’opposition démocratique au régime du Premier Ministre Hun Sen a été empêchée de se présenter.
Le Cambodge est un des 48 pays les plus pauvres du monde qui bénéficient de l’initiative «Tout sauf les armes» de l’Union européenne qui accorde une exemption complète de taxes et droits de douane pour l’accès au marché unique européen pour tous les produits, à l’exception des armes et des munitions.
La Commission européenne s’apprête, le 11 novembre prochain, à publier un rapport sur les six mois de suivi que les autorités européennes ont mené sur place aux cotés des autorités cambodgiennes. Ce rapport devrait ouvrir la voie au retrait du mécanisme de préférences commerciales dont jouit le pays, en raison des violations répétées des droits des travailleurs, de l’accaparement des terres et de la répression politique opérés par le gouvernement de M. Hun Sen, au pouvoir depuis 34 ans.
Il s’agit donc d’un défi politique majeur pour l’Europe et pour la France, car c’est leur capacité même de faire respecter, par leurs partenaires commerciaux, les valeurs universelles des droits humains et de l’État de droit qui est en jeu. Rappelons que la France est, avec l’Indonésie, la garante des accords de Paris de 1991 qui devait conduire le Cambodge vers la transition démocratique après la chute du sanglant régime des Khmers rouges.
C’est également un enjeu de développement économique majeur pour le Cambodge, dont le taux de croissance (entre 6 à 7% annuels ces dernières années) est significativement porté par l’existence de ce régime commercial préférentiel.
Dans ce contexte, de nombreux dirigeants de l’opposition démocratique en exil ont fait le choix depuis cet été de retourner au Cambodge, en dépit des menaces d’arrestations dont ils font l’objet. Parmi eux, leur principal leader, M. Sam Rainsy, président du Parti du salut national du Cambodge, qui dispose de la double nationalité française et cambodgienne, a décidé de retourner dans les jours à venir au Cambodge malgré les menaces qui pèsent sur sa personne.
Son objectif est de tenter de rétablir des conditions démocratiques attendues par le peuple cambodgien et qui permettraient éventuellement à son pays d’échapper aux sanctions européennes envisagées.
Ce sont les raisons pour lesquelles, nous, parlementaires français, pleinement solidaires des décisions prises par l’Union européenne :
– déclarons notre plein et actif soutien avec la démarche non-violente engagée par M. Sam Rainsy,
– demandons à la France et aux pays membres de l’Union européenne de veiller, dans ce contexte délicat, à garantir sa pleine sécurité et d’apporter un appui politique à la démarche engagée par les dirigeants du Parti du salut national du Cambodge.

Premiers signataires:
1- André Gattolin, sénateur des Hauts-de-Seine
2- Éric Alauzet, député du Doubs
3- Michel Amiel, sénateur des Bouches-du-Rhône
4- Bernard Buis, sénateur de la Drôme
5- Michel Canevet, sénateur du Finistère
6- Bernard Cazeau, sénateur de la Dordogne
7- Bernard Fournier, sénateur de la Loire
8- Joël Giraud, député des Hautes-Alpes
9- Fabien Gouttefarde, député de l’Eure
10- Claude Haut, sénateur du Vaucluse
11- Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine
12- Claude Malhuret, sénateur de l’Allier
13- Frédéric Marchand, sénateur du Nord
14- Colette Mélot, sénatrice de Seine-et-Marne
15- François Patriat, sénateur de la Côte-d'Or
16- Didier Rambaud, sénateur de l'Isère
17- Laurianne Rossi, députée des Hauts-de-Seine
18- Martine Wonner, députée du Bas-Rhin
19- Richard Yung, sénateur représentant les Français établis hors de France.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
សមាជិកបក្សប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាប្រព័ន្ធ / Opposition Members Systematically Arrested
គណៈប្រតិភូ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដឹកនាំដោយលោក សម រង្ស៊ី ជួបសំណេះសំណាល ថ្ងៃនេះ ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី លោក Saifuddin Abdullah ដែលបានអញ្ជើញពួកយើងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ / A CNRP delegation led by Sam Rainsy met today with Malaysia's Foreign Minister and Secretary General of the ruling coalition Saifuddin Abdullah, who invited them for lunch in Kuala Lumpur
លោក សម រង្ស៊ី​ អ្នក​នយោបាយ​ដែល​ត្រូវ​និរទេស​ខ្លួន​ អំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិបន្តការតស៊ូបណ្ដេញជនផ្ដាច់ការ / Self-exiled opposition leader Sam Rainsy urges countrymen to rally on
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក រៀបចំញត្តិដើម្បី ទាមទារឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ធានាសុវត្ថិភាព និងសេរីភាព របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្រោះច ជាតិ ពេលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ / US senators are initiating a resolution that calls on the Cambodian authorities to insure the safe return of opposition members and democracy activists
ឥស្សរជនគណបក្សប្រឆាំងកម្ពុជា សន្យាថានឹងពង្រឹងសកម្មភាព / Cambodian opposition figure Rainsy promises to intensify action
Flag Counter