ខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លី បង្ហាញពីប្រវត្តិរូបលោក សម រង្ស៊ី

ចែករំលែក ៖​

ខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លី បង្ហាញពីប្រវត្តិរូបលោក សម រង្ស៊ី។ ខ្សែភាពយន្តនេះ ផលិតដោយផលិតករ រស់នៅប្រទេសបារាំង ដែលមានចំណងជើងជាពីរភាសា។

១- ចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេស - With subtitles in English: https://youtu.be/u75i_0E8Zyk

២- ចំណងជើងជាភាសាបារាំង - With subtitles in French: https://youtu.be/5XjI6SjldF8

Flag Counter